Eski Yönetim Kurulları

Tjod İstanbul Şubesi'nin ilk olağan genel kurul toplantısı 14.01.1998 tarihinde yapıldı.  Yönetim kuruluna Dr. Hasan Serdaroğlu, Dr. Atıl Yüksel, Dr. Umur Kuyumcuoğlu, Dr. Sezai Şahmay ve Dr. Kadir Savan seçildi. Yönetim kurulu kendi arasında yaptığı toplantıda başkanlığa Prof. Dr. Hasan Serdaroğlu' nu seçti.

13.12.1999 tarihinde TJOD İstanbul Şubesi'nin olağan genel kurul toplantısı yapıldı, yönetim kuruluna Dr. Hasan Serdaroğlu, Dr. Sezai Şahmay, Dr. Umur Kuyumcuoğlu, Dr. Ateş Karateke, Dr. Özay Oral seçildiler, yönetim kurulunun kendi arasında yaptığı seçimde Prof. Dr. Hasan Serdaroğlu başkanlığa seçildi.

22.10.2001 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında yönetim kuruluna Dr. Kadir Savan, Dr. Sezai Şahmay, Dr. Umur Çolgar, Dr.Ateş Karateke, Dr. Cem Fıçıcıoğlu seçildiler, yönetim kurulunun kendi arasında yaptığı seçimde Dr. Kadir Savan başkanlığa seçildi.

TJOD nin yenilenen tüzüğüne göre şube yönetim kurullarının tekrar oluşturulmasına karar verilmiş, buna göre 16.09.2002 tarihinde TJOD İstanbul Şubesi'nin olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmış, yönetim kuruluna Dr. Cihat Şen, Dr. Sezai Şahmay, Dr. Cem Fıçıcıoğlu, Dr. Ateş Karateke, Dr. İnci Davas, Dr. Orhan Ünal, Dr. Kadir Savan, Dr. Engin Oral ve Dr. Sadiye Eren seçildiler, yönetim kurulunun kendi arasında yaptığı seçimde Dr. Cihat Şen' i başkanlığa getirmiştir.

07.10.2004 tarihinde olağan genel kurul toplantısı yapıldı yönetim kuruluna Dr. Atıl Yüksel, Dr. Sadiye Eren, Dr. İnci Davas, Dr. Ateş Karateke, Dr. Orhan Ünal, Dr. Süleyman Akhan, Dr. Murat Yayla, Dr. Cihat Şen ve Dr. Fehmi Yazıcıoğlu seçildiler, yönetim kurulunun kendi arasında yaptığı seçimde Dr. Sadiye Eren' i başkanlığa getirmiştir

15.09.2006 tarihinde olağan genel kurul toplantısı Harbiye Askeri Müzede yapıldı, yönetim kuruluna Dr. Sadiye Eren, Dr. İnci Davas, Dr. Fehmi, Yazıcıoğlu, Dr. Ateş Karateke, Dr. Faruk Buyru, Dr. Hayri Ermiş, Dr. Rıza Madazlı, Dr. Orhan Ünal, Dr. Macit Arvas seçilmişlerdir. Yönetim kurulunun kendi arasında yaptığı seçimde Dr. Macit Arvas'ı başkanlığa getirmiştir.
 

TJOD İstanbul 2008-2010 Dönemi Yönetim Kurulu


Dr. Ateş Karateke: Başkan
Dr. Sadiye Eren
Dr. İnci Davas
Dr. Cem Turan
Dr. Vedat Atay
Dr. Ahmet Çetin
Dr. Bülent Ergun
Dr. Kadir Savan
Dr. Cihat ÜnlüTJOD İstanbul 2010-2012 Dönemi Yönetim Kurulu


Prof. Dr. ATIL YÜKSEL: Başkan
Uzm. Dr. HASAN FEHMİ YAZICIOĞLU
Prof. Dr. FARUK BUYRU: Sekreter
Prof. Dr. İSMAİL ÇEPNİ: Sayman

ÜYELER (Soyada göre)
Doç. Dr. AHMET GÜL
Prof. Dr. ATEŞ KARATEKE
Prof. Dr. ENGİN ORAL
Doç. Dr. BÜLENT URMAN
Prof. Dr. MURAT YAYLA

DENETLEME KURULU (Soyada Göre Sıralıdır.)
Yavuz Tahsin AYANOĞLU
Tamer SÖZEN
Semih TUĞRUL

İSTANBUL DELEGELERİ (Soyada Göre Sıralıdır.)
Macit ARVAS
Sinan BERKMAN
Faruk BUYRU
Fuat DEMİRKIRAN
Hüsnü GÖRGEN
Ahmet GÜL
Ahmet GÜLKILIK
Ramazan MERCAN
Engin ORAL
Bülent TANDOĞAN
Orhan ÜNAL
Cihat ÜNLÜ
Yasemin YAKUT
Levent YAŞAR
Gökhan YILDIRIMTJOD İstanbul 2012-2014 Dönemi Yönetim Kurulu


Prof. Dr. FARUK BUYRU: Başkan
Prof. Dr. BÜLENT URMAN: 2. Başkan
SEKRETER: Doç. Dr. AHMET GÜL: Sekreter
Doç. Dr. ALİ GEDİKBAŞI: Sayman

ÜYELER (Soyada göre)
Prof. Dr. A. FUAT DEMİRCİ
Prof. Dr. ATEŞ KARATEKE
Prof. Dr. ENGİN ORAL
Prof. Dr. BÜLENT TIRAŞ
Prof. Dr. ATIL YÜKSEL

DENETLEME KURULU (Soyada Göre Sıralıdır.)
Yavuz Tahsin AYANOĞLU
Tamer SÖZEN
Semih TUĞRUL

İSTANBUL DELEGELERİ (Soyada Göre Sıralıdır.)
Süleyman Akhan
Petek Feriha Arıoğlu
Macit Arvas
Vedat Atay
Hüsnü Görgen
Ahmet Gül
Recep Has
Rıza Madazlı
Ramazan Mercan
Engin Oral
Bülent Urman
Orhan Ünal
İbrahim Polat
İbrahim Sözen
Bülent Tandoğan
Ali İsmet Tekirdağ
Gazi Yıldırım
Gökhan YıldırımTJOD İstanbul 2014-2016 Dönemi Yönetim Kurulu


Prof. Dr. BÜLENT URMAN: Başkan
Prof. Dr. RECEP HAS: 2. Başkan
Uzm. Dr.GÖKHAN YILDIRIM: Genel Sekreter
Doç. Dr. ZEKİ ŞAHİNOĞLU: Sayman

ÜYELER (Soyada göre)
Doç. Dr. HALİL ASLAN
Prof. Dr. FARUK BUYRU
Prof. Dr. A. FUAT DEMİRCİ
Prof. Dr. RIZA MADAZLI
Prof. Dr. ATIL YÜKSEL

Denetleme Kurulu (Soyada göre)
Dr. Yavuz Tahsin AYANOĞLU
Dr. Tahir SÖZEN
Dr. Semih TUĞRUL

İstanbul Delegeleri (Soyada Göre Sıralıdır.)
Süleyman Akhan
Petek Feriha Arıoğlu
Macit Arvas
Vedat Atay
Hüsnü Görgen
Ahmet Gül
Recep Has
Rıza Madazlı
Ramazan Mercan
Engin Oral
Bülent Urman
Orhan Ünal
İbrahim Polat
İbrahim Sözen
Bülent Tandoğan
Ali İsmet Tekirdağ
Gazi Yıldırım
Gökhan YıldırımTJOD İstanbul 2016-2018 Dönemi Yönetim Kurulu


Prof. Dr. Fuat Demirkıran: Başkan
Doç. Dr. Ahmet Gül: 2. Başkan
Doç. Dr. Funda Güngör Uğurlucan: Genel Sekreter
Doç. Dr. Veli Mihmanlı: Sayman

Üyeler (soyadı sırasıyla)
Doç. Dr. Halil Aslan
Doç. Dr. Barış Ata
Prof. Dr. Recep Has
Prof. Dr. Rıza Madazlı
Prof. Dr. Engin Oral
Prof. Dr. Samet Topuz
Doç. Dr. Gökhan Yıldırım

Denetleme Kurulu (Ad Sıralıdır.)
Mehtap DURMUŞ ARSLAN
Nadiye KÖROĞLU
Tamer SÖZEN

İstanbul Delegeleri (Ad Sıralıdır.)
Ahmet GÜL
Atıl YÜKSEL
Barış ATA
Bülent URMAN
Engin ORAL
Faruk BUYRU
Fehmi YAZICIOĞLU
Fuat DEMİRKIRAN
Gökhan YILDIRIM
Hakan SEYİSOĞLU
Hasan SERDAROĞLU
İsa Aykut ÖZDEMİR
İsmail ÇEPNİ
Macit ARVAS
Önay YALÇIN
Özgür AKBAYIR
Recep HAS
Rıza MADAZLI
Samet TOPUZ
Sinan BERKMANTJOD İstanbul 2018-2021 Dönemi Yönetim Kurulu

Dr. Ahmet Gül: Başkan
Dr. Recep Has: II. Başkan
Dr. Funda Güngör Uğurlucan: Genel Sekreter
Dr. Veli Mihmanlı: Sayman

Üyeler (soyadı sırasıyla)
Dr. Halil Aslan
Dr. Barış Ata
Dr. Burcu Özmen Demirkaya
Dr. Albert Kazado
Dr. Engin Oral
Dr. Abdullah Tüten
Dr. Gökhan Yıldırım

Denetleme Kurulu
Dr. Deniz Kamber ACAR
Dr. Mehtap ASLAN
Dr. Mustafa BALIK

İstanbul Delegeleri  (soyadı sırasıyla)
Dr. Ahmet GÜL (TJOD İstanbul Şube Başkanı)
Dr. Recep HAS (TJOD Merkez Y.K Üyesi)
Dr. Macit ARVAS
Dr. Halil ASLAN
Dr. Faruk BUYRU
Dr. Fuat DEMİRKIRAN
Dr. Hüsnü GÖRGEN
Dr. Mete GÜNGÖR
Dr. Faruk KÖSE
Dr. Rıza MADAZLI
Dr. Ceyhun NUMANOĞLU
Dr. Engin ORAL
Dr. Hasan SERDAROĞLU
Dr. Çağatay TAŞKIRAN
Dr. Samet TOPUZ
Dr. Bülent URMAN
Dr. Fehmi YAZICIOĞLU
Dr. Atıl YÜKSEL