15 Mart 2015 - Obstetrik Kanamalar


Sunumlarını tıklayıp İndirebilirsiniz

15 Mart 2015: ATAŞEHİR NOVADA TOPLANTI MERKEZİ

OBSTETRİK KANAMALAR
Toplantı Koordinatörleri: Dr. Fehmi Yazıcıoğlu – Dr. Halil Aslan

09.00 - 10.00 SABAH KAHVALTISI
10.00 - 10.10 AÇILIŞ:

OTURUM I Başkanları - Dr. Atıl Yüksel, Dr. İbrahim Kalelioğlu

10.10 - 10.30

Obstetrik Kanamalar: Son anda başa çıkmaya çalışmaktansa öngörelim ve önlem alalım ? Dr. Zeki Şahinoğlu

10.30 - 10.50

Uterin Atoniye bağlı kanamanın yönetimi; hemostatik ilaçlar, uterotonikler, sütürler, balon, arter ligasyonu, embolizasyon, histerektomi Dr. Aytül Çorbacıoğlu

10.50 - 11.10

Genital Trakt Laserasyonları Dr. Derya Eroğlu
11.10 - 11.30 Hipovolemik Şok Yönetimi Dr. Mukadder Orhan Sungur
11.30 - 11.50 TARTIŞMA

11.50 - 12.20

KAHVE MOLASI

OTURUM II Başkanları - Dr. Yavuz Ceylan, Dr. Fehmi Yazıcıoğlu

12.20 – 12.40

Akreta Tanısı: Ultrasonografik, Radyolojik, Biyokimyasal, Klinik Tanı ve Patolojik tanı kriterleri Dr. Ali Ekiz

12.40 – 13.00

Plasenta yapışma anomalilerinde intrapartum yönetim

Dr. Gökhan Yıldırım

13.00 – 13.20

''Near miss morbidite'' konsepti ve Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Araştırma Hastanesi Deneyimi Dr. Halil Aslan
13.20-14 00 PANEL: Obstetrik kanamaların Öngörüsü, Yönetimindeki Tercihler ve Acil Yardım ekipleri

Moderatör: Dr. Fehmi Yazıcıoğlu, Dr. Atıl Yüksel
Panelistler: Dr. Zeki Şahinoğlu, Dr. Halil Aslan, Dr. Gökhan Yıldırım, Dr. Aytül Çorbacıoğlu, Dr. Derya Eroğlu, Dr. Ali Ekiz