15 Ocak 2017 Reprodüktif Endokrinoloji ve İnfertilite


Sunumlarını tıklayıp İndirebilirsiniz

TJOD İSTANBUL ŞUBESİ BİLİMSEL TOPLANTISI
Harbiye Askeri Müzesi
15 OCAK 2017 PAZAR
REPRODÜKTİF ENDOKRİNOLOJİ ve İNFERTİLİTE
Toplantı Başkanları: Dr. Hakan Seyisoğlu, Dr. Engin Oral

1. Oturum (Panel)
DOĞUM KONTROL YÖNTEMLERİ
Moderatör:  Dr. Sezai Sahmay

10:00 - 11:30 Kişiye Uygun OK Seçimi Dr. Cihat Ünlü
  OK Kullanımı Sırasında Oluşacak Problemlerin Çözümü Dr. Faruk Buyru
  Ok Kullanımı ve Kanser Dr. Koray Elter
  Ok Dışında Diğer Hormonal Yöntemler Kime? Hangisi? Dr. Barış Ata
  Bu panelde Hormonal Doğum Kontrol Yöntemleri (Oral Kontraseptifler, LNG-IUS, Sadece Projestin İçeren Haplar) kime hangi endikasyonla verileceği tartışılacak. Ok ların kullanımı sırasında oluşan yan etkileri yönetme ve önlendiği kanserler ile kanser riski güncel araştırmaların sonuçlarına göre tartışılacak.  
11.30 - 11.45 Kahve Molası:  

2. Oturum
MENOPOZ ve ENDOMETRİOZİS
Oturum Başkanları:  Dr. Altay Gezer - Dr. Veli Mihmanlı

11:45 - 12:00 Perimenopozdaki Hastanın Yönetimi Dr. Fatih Durmuşoğlu
12:00 - 12:15 Postmenopozdaki Hastanın Tedavisi ve Takibi Dr. Hakan Seyisoğlu
12:15 - 12:30 Menopozda Güncel kılavuzlar ne diyor Dr. Tevfik Yoldemir
12:30 - 12:45 Tartışma:
Bu oturumda 40 yaş üstü kadınlarda korunma, kanama, menopozal semptomların yönetimi ve tedavisi son yayınlanan kılavuzlar eşliğinde tartışılacak
 
12:45 - 13:00 Ara:  
13:00 - 13:15 Tekrarlayan Endometriozis'de Tedavi Yaklaşımları Dr. Ercan Baştu
13:15 - 13:30 Endometriozis'de Ağrı Yönetimi Dr. Gazi Yıldırım
13:30 - 13:45 Adenomyozis'in Güncel Yönetimi Dr. Levent Şentürk
13:45 - 14:00 Tartışma:
Bu oturumda özellikle Tekrarlayan Endometriozis Olgularında Cerrahi vs. Medikal Tedavi ile Endometriozise bağlı ağrının medikal tedavi seçenekleri ve Adenomyozisli hastanın tedavisi tartışılacak.