19 Mart 2017 Jinekolojide Karşılaşılan Onkolojik Sorunlar


Sunumlarını tıklayıp İndirebilirsiniz

TJOD İSTANBUL ŞUBESİ BİLİMSEL TOPLANTISI
Harbiye Askeri Müzesi
19 MART 2017 PAZAR
JİNEKOLOJİDE KARŞILAŞILAN ONKOLOJİK SORUNLAR

09:00 - 10:00 SABAH KAHVALTISI  
10:00 - 10:10 AÇILIŞ  

1. Oturum: Preinvaziv Lezyonlar
Oturum Başkanları:  Sinan Berkman - Levent Yaşar

HPV Aşıları
Burada HPV aşılarının primer korumadaki rolü, yeni çalışma sonuçları, 9’lu aşının getirdikleri, hedef grup ve yan etki dağılımları irdelenecektir.
10:15 - 10:30 Son Veriler; 4’lü, 9’lu Aşı Sonuçları Hüsnü Gökaslan
10:30 - 10:45 Kimlere Hangi Yaşta ve Yan Etkiler Faruk Köse
 

Non-Malign Vulvar Patolojiler
Bu bölümde vulvar distrofi-vulvar siğillerin tedavi alternatifleri ile vulvanın preinvaziv lezyonların yeni sınıflama sistemi ve buna göre hastalık yönetimi irdelenecektir.

10:45 - 11:00 Vulvar Distrofi ve Siğil Yönetimi Murat Naki
11:00 - 11:15 VIN Tugan Beşe
 
Preinvaziv Servikal Lezyonlar
Bu bölümde anormal vajinal sitoloji sonuçlara göre hasta yönetimi ve bu yönetimde HPV testinin yeri irdelenecektir. Ayrıca preinvaziv lezyonların tedavisinde kolposkopi-punch biyopsi-tedavi ile kolposkopi-eksizyonel tedavi sonuçları karşılaştırmalı olarak irdelenecek ve her iki yöntemin olumlu ve olumsuz yönleri tartışılacaktır.
11:15 - 11:30 Anormal Sitoloji Yönetimi ve HPV Testi İçin Hasta Seçimi Serkan Erkanlı
11:30 - 11:45 Preinvaziv Lezyon Yönetimi; 3’lü Basamak-Gör ve Tedavi Et Fuat Demirkıran
 
11:45 - 12:00 Tartışma  
12:00 - 12:30 Kahve arası  

 

2. Oturum: Jinekolojide Sık Karşılaşılan Sorunlar
Oturum Başkanları:  Samet Topuz - Ayşe Ender Yumru

12:30 - 12:45 Endometrial Hiperplazilere Yaklaşım
Bu bölümde endometrial hiperplazi yönetiminde medikal tedavi seçimi, uygulama şekli ve süresi tartışılacaktır. Ayrıca cerrahi tedavi için hasta seçimi irdelenecektir.
Özgür Akbayır
12:45 - 13:00 Jinekolojik Onkolojide Genetik Anormalliklere Göre Yönetim
Genetik testler jinekolojide her geçen gün büyük önem kazanmakta ve kişiye özel tedaviler yaygınlaşmaktadır. Burada kimlere genetik test yapılmasının gerekliliği ve genetik anormalliklere göre tedavi yaklaşımları irdelenecektir.
Yavuz Salihoğlu
Jinekolojik Onkolojide Fertilite Koruma Yolları
Bu bölümde jinekoloji ve jinekolojik onkoloji uygulamalarında fertilite koruma yolları farklı açılardan incelenecektir. Dondurma yöntemleri bölümünde over, embriyo ve oosit dondurma yöntemlerinin endikasyonları ve başarı oranları irdelenecektir. Son olarak başta serviks kanseri olmak üzere diğer jinekolojik patolojilerde fertilite korumak için uygulanan cerrahi yöntemler tartışılacaktır.
13:00 - 13:15 Dondurma Teknikleri Ertan Kervancıoğlu
13:15 - 13:30 Cerrahi Yöntemler Macit Arvas
13:30 - 13:45 Post-Operative Proflaktik Antikoagulan Tedavi: Uygulama şekli ve ideal kullanım süresi ve dozu
Bu bölümde jinekolojide postoperatif antikoagülan tedavide ilaç seçimi doz ve uygulama süresi karşılaştırmalı olarak irdelenecektir.
Cem İyibozkurt
13:45 - 14:00 Tartışma