19 Nisan 2015 - Anovulasyon, IUI ve IVF


Sunumlarını tıklayıp İndirebilirsiniz

19 Nisan 2015: HARBİYE ASKERİ MÜZE TOPLANTI SALONU

ANOVULASYON, IUI VE IVF
 

09.00 - 10.00 SABAH KAHVALTISI
10.00 - 10.10 AÇILIŞ:

OTURUM I:   OVULASYON İNDÜKSİYONU VE IUI
 
Oturum Başkanları:  Ali İsmet Tekirdağ, Umur Çolgar

 

10.10 - 10.30

Ovulasyon indüksiyonunda Letrozol/Klomifen ikilemi Ercan Baştu

10.30 - 10.50

Ovulasyon indüksiyonunda birinci basamak tedavilerin etkinliğini artıran yöntem ve adjuvanlar Kenan Sofuoğlu

10.50 - 11.10

Anovulatuvar hastada birinci basamak tedaviler başarısız olduğunda ne yapalım? İsmail Çepni
11.10 - 11.30 IUI basarısını nasıl artırabiliriz? Hasta seçimi, CC vs Gonadotropin, IUI zamanlaması, antagonistler ve luteal faz desteği Tansu Küçük
11.30 - 11.50 TARTIŞMA

11.50 - 12.10

KAHVE MOLASI

OTURUM II:   KONTROLLÜ OVARİAN STİMÜLASYON VE IVF

Oturum Başkanları: Teksen Çamlıbel, Kadir Savan

12.10 – 12.30

Kontrollü over stimülasyonunun bireyselleştirilmes Mustafa Bahçeci

12.30 – 12.50

Folikül matürasyonunun tetiklenmesi için GnRH agonistleri

Barış Ata

12.50 – 13.10

Başarısız implantasyonun üstesinden nasıl gelebiliriz? Bülent Urman
13.10 – 13.30 Hematolog gözüyle implantasyon ve trombofili bilmecesi Reyhan Küçükkaya
13.30 - 13.50 TARTIŞMA