29 Mayıs: IVF Stimülasyon Protokolleri ve İmplantasyon Başarısızlığı

TJOD İSTANBUL ŞUBESİ BİLİMSEL TOPLANTISI

IVF STİMÜLASYON PROTOKOLLERİ VE İMPLANTASYON BAŞARISIZLIĞI
YER: HARBİYE ASKERİ MÜZESİ

TARİH: 29 MAYIS 2016 PAZAR

09.00 - 10.00 SABAH KAHVALTISI
10.00 - 10.10 AÇILIŞ

PANEL 1: STİMÜLASYON PROTOKOLLERİ VE LUTEAL FAZ
Yönetici - Dr. Faruk Buyru

PANELİSTLER: Kadir Savan, İsmail Çepni, Cem Fıçıcıoğlu, Kayhan Yakın, Aret Kamar

10.10 - 12.00

KONULAR:
* Over yanıtını nasıl öngörelim?
* Normal yanıt vermiş veya vermesi öngörülenleri nasıl stimüle edelim?
* Zayıf yanıt vermiş veya vermesi öngörülenleri nasıl stimüle edelim?
* Aşırı yanıt vermiş veya vermesi öngörülenleri nasıl stimüle edelim?
* Recombinant veya üriner gonadotropinler arasında fark var mı?
* COS sırasında kullanılan adjuvanların yararı var mı?
* Luteal faz desteği nasıl olmalı?
     Hangi ajan daha iyi?
     Luteal fazda progesteron dışında başka bir ajan kullanılmalı mı?
 

12.00 - 12.20 KAHVE MOLASI  

PANEL 2: İMPLANTASYON BAŞARISIZLIĞI
YÖNETİCİ: Bülent Urman

PANELİSTLER: Erkut Attar, Pelin Öcal, Ercan Baştu, Barış Ata, Latif Küpelioğlu, Hakan Özörnek

12.20 - 14.10

KONULAR:
* Ne zaman implantasyon başarısızlığı diyelim?
* Taze ve donmuş siklusları beraber mi değerlendirelim?
* Nasıl araştıralım?
    Histeroskopi
    Genetik
    Koagülasyon
    İmmünite
    Hormonlar
    Enfeksiyon
* Nasıl tedavi edelim?
    Blast transferi
    PGS
    Ampirik tedaviler
    Donasyon